ข่าว อกท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าว อกท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12 ธ.ค. 2566 Link เกียรติบัตร อกท.ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 44
23 พ.ย. 2566 งานประชุมทางวิชาการ อกท. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 44
18 ต.ค. 2566 งาน อกท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 44 ณ วษท.บุรีรัมย์
17 ต.ค. 2566 แบบฟอร์มการส่งผลงานการสัมมนาผลงานทางวิชาการ อกท. ระดับภาค ครั้งที่ 44  ณ วษท.บุรีรัมย์
5 ส.ค. 2566 กิจกรรมอัญเชิญถ้วยพระราชทาน
15 ก.ค. 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเว็บไซต์หน่วย อกท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27 ก.พ. 2566 ประมวลภาพกิจกรรม อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 43 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
26 พ.ย. 2565 งาน อกท.ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 43
11 พ.ย. 2564 ภาพกิจกรรมอบรมการจัดทำเว็บไซต์วิทยาลัยฯ