อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเว็บไซต์หน่วย อกท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บไซต์หน่วย อกท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

ประมวลภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/CNskBmRjzcNhknW89