แบบฟอร์มการส่งผลงานการสัมมนาผลงานทางวิชาการ อกท. ระดับภาค ครั้งที่ 44  ณ วษท.บุรีรัมย์

แบบฟอร์มการส่งผลงานการสัมมนาผลงานทางวิชาการ

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ระดับภาค ครั้งที่ 44  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

แบบการเขียนเอกสารบทคัดย่อผลงานวิจัย

แบบการเขียนเอกสารบทคัดย่อผลงานวิจัย

สาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์
https://forms.gle/ujrP88TNZsn1aTFWA https://forms.gle/2FPzbaKn6LgnisPU7
สาขาประมง สาขาทั่วไป
https://forms.gle/6TTEAjejdsUUQpqV9 https://forms.gle/xK4m7DSQ7qARq72L8

 

แบบการเขียนเอกสารผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียน ฉบับย่อ

สาขาพืชศาสตร์

สาขาสัตวศาสตร์
https://forms.gle/Wtv7Wvwy9kuj5aDQ8 https://forms.gle/weH4NoNPWHdZcEpR8
สาขาประมง สาขาบริหารธุรกิจ
https://forms.gle/CvzuhkFtaiUdsZk79 https://forms.gle/YhYLoNXXo34JsEd16

สาขาอื่น

https://forms.gle/mCVMDWojGxkDoXzB9

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊ก –>  QrCodeResearch-FFT44