งานประชุมทางวิชาการ อกท. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 44

การประชุมทางวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 44 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2566 ภายในงาน มีการประชุมวิชาการ ของสมาชิก อกท. การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพและนิทรรศการทางการเกษตรจากหน่วยอกท.12แห่ง ประมวลภาพ งาน อกท.ภาค ครั้งที่ 44