17 – 18 เมษายน 2567 นายศิริพงษ์ เมียนเพ็ชร ประธานกรรมการอำนวยการอกท.ระดับชาติ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการอกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 45 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

17 – 18 เมษายน 2567 นางประนอม อาจหาญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ เพื่อหารือและลงพื้นที่เพื่อเตรียมดำเนินการจัดการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ โดยมี ดร.ประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมงาน มอบนโยบายและให้คำแนะนำการดำเนินงาน รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร คณะทำงาน อกท.ในการเป็นเจ้าภาพสถานที่จัดงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 45  ณ วษท.สตูล

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่  https://drive.google.com/drive/folders/1KaA4r6i2j6x5h3BmvZUjHvgd0uvhslB6