อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูที่ปรึกษาและผู้ช่วยครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานอกท.

     อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูที่ปรึกษาและผู้ช่วยครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานอกท.ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2567 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีเกียรติบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูที่ปรึกษาและผู้ช่วยครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานอกท.

ดาวน์โหลด>>เอกสารประกอบการอบรม

ดาวน์โหลด>>เกียรติบัตร

ดูภาพ>>เพิ่มเติม