ประชาสัมพันธ์ อกท. ชาติ ออกรายการ NBT เช้านี้ที่ภาคเหนือ

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง นายภูวิศ สุดประเสริฐ นายก อกท.ระดับชาติ คณะครู นักเรียน นักศึกษา สมาชิกอกท. หน่วยลำพูน อกท.หน่วยเชียงใหม่ และอกท.หน่วยพะเยา เข้าร่วมรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ช่อง 11 NBTNorth เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานการประชุมวิชาการ ระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 44 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน