พิธีปิดงานประชุมวิชาการอกท.ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 44

17 พฤศจิกายน 2566 พิธีปิดงานประชุมวิชาการอกท.ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 44  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตรีพล เจาะจิตต์ เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2566 ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่