ประมวลภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ อกท.ระดับภาค ภาคใต้

ประมวลภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ อกท.ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 44 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13  – 17 พฤศจิกายน 2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่