แบบฟอร์มการส่งผลงานการสัมมนาผลงานทางวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ระดับชาติ ครั้งที่ 44  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

แบบฟอร์มการส่งผลงานการสัมมนาผลงานทางวิชาการ

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ระดับชาติ ครั้งที่ 44  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

 

แบบการเขียนเอกสารผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียน ฉบับย่อ

สาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์
https://forms.gle/892SN1HFztHxphXd8 https://forms.gle/64YeEvS73T1WMqVPA
สาขาประมง สาขาบริหารธุรกิจ
https://forms.gle/9JKujTUAnkGdXP93A https://forms.gle/6BP6Sb7VavYax89v7
สาขาอื่น
https://forms.gle/WWU8mwJZLw8YBNsT9

 

 

แบบการเขียนเอกสารบทคัดย่อผลงานวิจัย

สาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์
https://forms.gle/q9EENCTDafdyZ6oA7 https://forms.gle/61TiegnftSVYDgPM7
สาขาประมง สาขาอื่น
https://forms.gle/ynqAA73J4kJzBnVa8 https://forms.gle/w11u67BYFo2AuynK8