ศธ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เตรียมความพร้อมจัดงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 42

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 42 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว และได้รับฟังการบรรยายโดยสรุป จาก นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ในการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว และได้ลงพื้นที่ตรวจดูเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ซึ่งจะเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 42 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยในการนี้ นางสุปราณี นฤนาทนโรดม รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ได้ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย
117638
117642
117640
117643