ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอกท.ภาคใต้ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2565

23  พฤศจิกายน  2565  นายศิริพงษ์  เมียนเพ็ชร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอกท.ภาคใต้ ครั้งที่ 4 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา