ประเมินหน่วยอกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้ ปีการศึกษา 2565 (หน่วยนราธิวาส)

7  พฤศจิกายน  2565  นางสาวจารุวรรณ  แดงมา  ผุอำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการประเมินหน่วยอกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส