การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อการพัฒนาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.

31 พฤษภาคม  2567  พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.โดยมี นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดระหว่างวันที่  30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2567 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี <<ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่>>