ประชุมคณะกรรมการอกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 6 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

15 มีนาคม  2567 อกท.ระดับชาติ จัดประชุมคณะกรรมการอกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 6 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ https://photos.app.goo.gl/Ug8RwcuwCHQDEQyGA