เกียรติบัตรการแข่งขันประชุมวิชาการอกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

เกียรติบัตรการแข่งขันประชุมวิชาการอกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

คลิกที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1IV-e4yQxAc1xfZ6xEjPnV8TtsNrJflD7