ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประสานงานรับเสด็จฯ องค์อุปถัมภ์

20 ธันวาคม  2566  นางสาวจารุวรรณ  แดงมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานรับเสด็จ ประชุมและลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ  โดยมี นายศิริพงษ์  เมียนเพ็ชร์ ประธานกรรมการอำนวยการอกท.ชาติ และเจ้าภาพ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน