ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอกท.ภาคใต้ ครั้งที่ 5

16  พฤศจิกายน  2566  นายประสิทธิ์  สุวรรณา ประธานกรรมการอำนวยการอกท.ภาคใต้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ภาคใต้ ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช