พิธีเปิดงานประชุมวิชาการอกท.ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 44

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2566  โดยมีท่านสมพงศษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการอำนวยการ อกท. ทุกระดับ ครูที่ปรึกษา อกท. แขกผู้เข้าร่วมงานทุกท่านและสมาชิก อกท. เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่