ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอกท.ภาคใต้ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

อกท.ภาคใต้ จัดประชุมคณะกรรมการอำวยการอกท.ภาคใต้ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 9  มิถุนายน  2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช