พิธีถวายพระองค์อุปถัมภ์

ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี ประธานอำนวยการ อกท.ภาคกลาง เป็นตัวแทนสมาชิก อกท. ทั่วประเทศ ถวายพระพรองค์อุปถัมภ์ขอพระบารมี ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดลบันดาลประทานพร ให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ยิ่งๆ ขึ้นไป