ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป
ร่วมลงนามถวายพระพรยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 84 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
คลังเก็บรูปภาพ
สมเด็จพระเทพฯ
อกท.ชาติ ครั้งที่ 37
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อกท.หน่วยขอนแก่น
อกท.ชัยภูมิ
อกท.นครราชสีมา
อกท.บุรีรัมย์
อกท.โนนดินแดง
อกท.ศรีสะเกษ
อกท.อุบลราชธานี
อกท.ยโสธร
อกท.ร้อยเอ็ด
อกท.มหาสารคาม
อกท.อุดรธานี
อกท.มุกดาหาร
ภาคเหนือ
อกท.นครสวรรค์
อกท.พิจิตร
อกท.เพชรบูรณ์
อกท.แพร่
อกท.เชียงใหม่
อกท.เชียงราย
อกท.พะเยา
อกท.ตาก
อกท.ลำพูน
อกท.สุโขทัย
อกท.กำแพงเพชร
อกท.อุทัยธานี  
ประวัติ อกท.  
 

 ประวัติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

          องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) (อังกฤษ: Future Farmers of Thailand) หลักการของอกท. คือ "เป็นองค์การของนักเรียนนักศึกษาเกษตรกรรม ดำเนินการโดยนักเรียนนักศึกษาเกษตรกรรม เพื่อนักเรียนนักศึกษาเกษตรกรรม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลรับผิดชอบ" อกท. เป็นองค์การที่ดำเนินภายในและระหว่างวิทยาลัยเกษตรกรรมที่จัดตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศแทบทุกจังหวัด

 

ความหมายของสัญลักษณ์องค์กร

ตรา อกท.


          สัญลักษณ์ขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยมีความหมายดังนี้


          อาทิตย์ยามอรุณ หมายถึง ความก้าวหน้าของเกษตรกรแผนใหม่

          คันไถ  หมายถึง แรงงานและเครื่องมือพลิกผืนดิน

          
รวงข้าว หมายถึง พืชเกษตรกรรมหลักของประเทศไทย

         
ธงไตรรงค์ หมายถึง ประเทศไทย

        
  พระพิรุณทรงนาค หมายถึง การเกษตรแห่งชาติ

         
คบเพลิง หมายถึง แสงนำทางไปสู่แสงสว่างแห่งปัญญา


กิจกรรมขององค์การ


          กิจกรรมประชุมคณะกรรมการมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรมีการส่งเสริมสมาชิกขององค์การมีร่วมกิจกรรมขององค์การดีเด่น มีการมอบรางวัล Star Farmer ให้กับสมาชิกขององค์การมีมีความโดดเด่นในด้านการปฏิบัติตนทางการเกษตร
 
 

คติพจน์

เราเรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัด         Learning to Do
เราปฏิบัติเพื่อหวังทางศึกษา        Doing to Learn
หาเลี้ยงชีพเพื่อชีวิตพัฒนา          Earning to Live
ใช้วิชาเพื่อบริการงานสังคม         Living to Serve
 

 

คำขวัญ

 อกท. รวมพลังสร้างชาติ